Capgemini - spot korporacyjny - sondy korytarzowe 3

2013
Kategoria: 
wywiad korporacyjny
Wywiad z pracownikami Capgemini - spot wewnętrzny, korporacyjny